Cấu hình sử dụng tên miền (domain) riêng

Để cấu hình cho website chạy trên tên miền (domain) riêng của bạn, trước tiên bạn cần nâng cấp website lên gói lưu trữ cao cấp (gói lưu trữ miễn phí hiện không hỗ trợ). Nếu bạn chưa quen với việc cấu hình DNS tên miền, nên nhờ hỗ trợ kỹ thuật của đơn vị cung cấp tên miền hoặc bộ phận hỗ trợ của Hodela để được giúp đỡ.

Bước 1: Bạn truy cập trang quản trị website (nút đăng nhập ở phía cuối website của bạn). Sau đó bấm vào menu "Cài đặt", chọn "Tên miền".

Bước 2: Bấm vào nút "Thêm tên miền" ở góc trên bên phải

Bước 3: Nhập tên miền của bạn và bấm vào nút "Xong"

Bước 4: Làm theo hướng dẫn để xác thực tên miền.

* Dưới đây là ví dụ về thao tác cấu hình DNS:

Bước 5: Sau khi hoàn tất việc xác thực. Bạn trở lại trang danh sách tên miền, bấm vào nút tròn (radio) phía sau tên miền của bạn như hình bên dưới để đặt tên miền làm mặc định.

Hoàn thành: Bây giờ bạn có thể truy cập website của mình với tên miền riêng.

* Nếu gặp khó khăn trong quá trình cấu hình để xác minh tên miền, hãy liên hệ nhà cung cấp tên miền và yêu cầu họ trỏ cho bạn 2 bản ghi (TXT và A) như trên. Ngoài ra bạn cũng có thể liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Hodela để được trợ giúp.