Quản lý các website đã tạo

Hodela không giới hạn số lượng website miễn phí mỗi người được tạo. Để xem danh sách các website bạn đã tạo, truy cập đường dẫn: https://hodela.com/my-sites hoặc truy cập nhanh bằng cách bấm vào tên của bạn ở menu góc trên bên phải màn hình, chọn "Website của tôi" (xem hình bên dưới).

Bạn sẽ thấy danh sách các website mình đã tạo. Phía sau mỗi website sẽ có các nút tương tác (xem hình bên dưới).

  • Nút đầu tiên là để truy cập website.
  • Nút thứ 2 là để truy cập trang quản trị website đó.
  • Nút "Nâng cấp ngay" chỉ hiển thị khi website dùng gói lưu trữ miễn phí, bấm vào đây khi muốn nâng cấp lên gói lưu trữ cao cấp.
  • Nút "Mua thêm ngày sử dụng" chỉ hiển thị khi website đang dùng gói lưu trữ cao cấp, bấm vào đây để mua thêm ngày sử dụng gói lưu trữ cao cấp.
  • Nút "Xem gói lưu trữ" sẽ dẫn bạn đến trang hiển thị thông tin chi tiết về gói cước lưu trữ mà website đang dùng: Tên gói, dung lượng lưu trữ, các hỗ trợ, ngày hết hạn (nếu có).