Xem thống kê truy cập, đơn hàng và thư liên hệ

1. Xem thống kê truy cập

Truy cập trang quản trị, ở giữa màn hình bạn sẽ thấy một ô thống kê lượng khách truy cập. Bạn có thể bấm vào nút "Cập nhật dữ liệu thống kê" ở góc trên bên phải màn hình để tải về dữ liệu mới nhất.

2. Xem đơn hàng

Nếu website của bạn có đăng bán sản phẩm, khi khách truy cập tiến hành đặt hàng, bạn sẽ thấy xuất hiện thêm 1 menu "Đơn đặt hàng" trong trang quản trị website. Bạn bấm vào đó để xem danh sách đơn đặt hàng.

3. Thư liên hệ

Nếu website của bạn có trang liên hệ, khi khách truy cập gửi thư cho bạn qua trang liên hệ đó, bạn sẽ thấy xuất hiện thêm 1 menu "Thư liên hệ" trong trang quản trị của website. Bạn bấm vào đó để xem danh sách thư liên hệ.

* Ngoài ra ở trang quản trị, bạn còn có thể xem các thông số liên quan đến website của mình.