Quản lý khối nội dung

Khối nội dung là 1 trong 3 thành phần quan trọng của một website Hodela. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn làm thế nào để thêm, sửa, xóa bỏ một khối nội dung. Để quản lý khối nội dung, trước tiên bạn cần đăng nhập vào website của bạn (nút đăng nhập đặt ở phía cuối website của bạn).

1. Thêm khối nội dung

Bạn có thể thêm khối nội dung vào bất cứ trang nào. Mỗi trang sẽ có một số vị trí cho phép bạn thêm khối nội dung. Tôi sẽ lấy ví dụ là thêm 1 banner quảng cáo vào trang chủ.

Bước 1: Truy cập trang chủ website của bạn. di chuột đến nút có mũi tên trắng nền xanh ở góc trên bên trái (lúc đó bạn sẽ thấy bảng tiện ích hiện ra). Bạn nhấn vào nút bật chế độ thiết kế ở góc trên cùng bên phải của bảng tiện ích (Như hình vẽ minh họa ở dưới).

Bước 2: Khi bật chế độ thiết kế, website của bạn được chia thành 3 vùng dữ liệu: Header (vùng đầu trang), Container (phần giữa trang) và Footer (phần chân trang). Nút "Thêm khối nội dung" được hiển thị ở phần cuối của mỗi vùng dữ liệu, như ví dụ ở dưới tôi cuộn xuống cuối vùng dữ liệu của Container và nhấn nút "Thêm khối nội dung".

Bước 2: Tại sửa sổ thêm khối nội dung, sẽ có 3 phần: Loại nội dung, Chiều ngang và Thứ tự hiển thị. Ở ví dụ này tôi sẽ chọn loại nội dung là "Ảnh chạy (slideshow)", Chiều ngang tôi chọn 6 cột (50%) để hiển thị ảnh với chiều ngang bằng một nửa chiều ngang website. Thứ tự hiển thị tôi điền là 1 để hiển thị đầu tiên.

Khi chọn loại nội dung là "Ảnh chạy (slideshow)" sẽ có thêm một nút tải ảnh hiện ra, bấm vào đó và chọn ảnh từ máy tính của bạn để tải lên. Ảnh sau khi tải lên sẽ hiển thị cho bạn xem trước, kèm theo tiêu đề và ô nhập liên kết (Ví dụ trong ảnh bên dưới tôi để tiêu đề lần lượt là "Ảnh banner 1, 2, 3" và có đường dẫn liên kết, khi bấm vào banner ảnh sẽ chuyển sang trang http://mava.vn). Cuối cùng là bấm vào nút "Thêm".

 

Hoàn thành: Sau khi thông báo thêm khối nội dung thành công hiện ra, bạn bấm nút "Hủy" hoặc dấu "X" ở góc trên bên phải để tắt cửa sổ. Bây giờ, bạn tắt chế độ thiết kế (bấm vào nút 'Tắt chế độ thiết kế" ở góc trên bên phải bảng tiện ích như lúc đầu "bạn mở chế độ thiết kế") để xem khối nội dung vừa thêm.

* Mỗi loại nội dung sẽ có các form nhập liệu khác nhau, bạn có thể xem hướng dẫn nhập dữ liệu cho khối nội dung để biết cách làm.

2. Sửa khối nội dung

Bước 1: Hai nút "Sửa", "Xóa" sẽ được thường trực xuất hiện khi mỗi lần Hover qua (Di chuyển chuột qua) các khối nội dung.

Bước 2: Tại cửa sổ hiện ra, bạn thay đổi nội dung muốn sửa. Ở ví dụ này, tôi đổi lại chiều ngang thành 12 cột (100%) để hiển thị ảnh toàn chiều ngang của website. Sau đó bấm vào nút "Lưu lại".

Hoàn thành: Đóng cửa sổ chỉnh sửa lại và tắt chế độ nhập liệu để xem thay đổi.

* Mỗi loại nội dung sẽ có các form nhập liệu khác nhau, bạn có thể xem hướng dẫn nhập dữ liệu cho khối nội dung để biết cách làm.

3. Xóa khối nội dung

Bước 1: Bật chế độ thiết kế. Sau đó, bấm vào nút "Xóa" bên dưới khối nội dung.

Bước 2: Một cửa sổ xác nhận hiện ra, bạn bấm vào "Đồng ý" để xác nhận đồng ý xóa khối nội dung.

* Mỗi loại nội dung sẽ có các form nhập liệu khác nhau, bạn có thể xem hướng dẫn nhập dữ liệu cho khối nội dung để biết cách làm.