Thay đổi giao diện website

Bước 1: Bạn truy cập trang quản trị website (nút đăng nhập ở phía cuối website của bạn). Sau đó bấm vào menu "Cài đặt", chọn "Giao diện"

Bước 2: Bạn bấm vào nút "Dùng mẫu này" phía dưới giao diện mẫu bạn thích để hệ thống nạp các thành phần giao diện vào website của bạn (CSS và Mã Javascript). Sau đó bấm vào nút "Lưu lại" ở cuối trang.

Lưu ý: Nếu bạn biết về CSS và Javascript thì bạn có thể tùy chỉnh giao diện thông qua hai tap "Mã CSS", "Mã Javascript" đứng cạnh tap "Mẫu giao diện"